Noin kuuden tuhannen asukkaan Tyrnävä tunnetaan perunoistaan, eikä suotta: alueen lakeudet ovat erinomainen kasvualusta perunoille, ja alueelle onkin myönnetty Euroopan Unionin High Grade – tunnus ainoana Pohjoismaissa. Kuluttajalle tunnus on tae puhtaissa olosuhteissa kasvaneista perunoista, sillä tunnustuksen voivat saada vain alueet, joiden viljelysmaat ovat puhtaita vaarallisista kasvitaudeista ja tuholaisista. Tyrnävällä viljeltävän perunan tasalaatuisuuteen ja moitteettomaan varastosäilyvyyteen vaikuttavat myös kivettömät hietamaat, jotka sopivat perunanviljelyyn erittäin hyvin. Alueen perunoiden makua ja laatua nostavat osaltaan myös pohjoisen luonto, johon kuuluvat voimakkaat vuodenaikavaihtelut valoisine kesineen ja kylmine talvineen.

Laatu ja sen varmistaminen on Matinollin perunan toiminnassa ensiarvoisen tärkeää. Yritys toimii laatujärjestelmän ISO 9001 ja ympäristöjärjestelmän ISO 14001 mukaisesti. Matinollin Peruna on myös osa perunantuottajien verkostoa Potwell Oy:n kautta, joka on kahdeksan perunapakkaamon ja -kuorimon omistama perunan myynti-, hankinta- ja kehitysyhtiö. Kaikki Potwell Oy:n osakasyritykset noudattavat toiminnassaan Potwellin koordinoimaa omavalvontasuunnitelmaa, jonka sisällön ja valvonnan luotettavuus on varmistettu ulkopuolisella auditoinnilla. Potwell Oy:n toimenkuvaan kuuluu myös osakasyritysten myynnin ja logistiikan toiminnoista vastaaminen, mikä mahdollistaa Matinollin Perunan keskittymisen ydintoimintaansa, hyvälaatuisen ruokaperunan viljelyyn ja kauppakunnostukseen kotimaan ja lähialueiden kuluttajille.

________________________________________________________________________________________

Vuonna 2017 Matinollin tilalla viljellään 13:a lajiketta, jotka ovat: Colomba, Jussi, Jessica, Challenger, Fontane, Afra, Melody, Marabel, Siikli, Puikula, Rosamunda ja Rock. Näistä lajikkeista löytyy kaikkiin käyttötarkoituksiin sopiva peruna. Se, mihin käyttötarkoitukseen kukin lajike parhaiten soveltuu, määritellään noston jälkeen eräkohtaisesti perunan ulkoisen laadun ja keittolaatukokeiden perusteella.

Elintarvikkeiden valmistuksen yhteydessä syntyy hiilidioksidia. Eri tuotteiden kuormittavuutta mittaamaan on kehitetty C02e-mittari eli hiilijalanjälkimerkki, joka kertoo aiheutettujen kasvihuonekaasujen määrän hiilidioksidiksi muutettuna. Matinollin Perunan kahden kilon pakkauksissa myytävän pestyn ruokaperunan hiilijalanjälki on pieni, vain 16 g 100 grammaa kohti. Tämä sisältää koko tuotantoketjun viljelystä aina kauppaan kuljetukseen asti.

Matinollin Peruna Oy ©2017